Puteri Karmel

Kongregasi Sister Putri Karmel dan Brother CSE

Pertapaan Karmel

Batu 4 Jalan Kaingaran, Tambunan

E-mail: pkarmsbh@yahoo.co.uk

Website: www.holytrinitycarmel.com/sabah/

Tel: 087-775158 ( 8.00-2.00 ptg ), 013-8772529, 013-5461420 Fax: 087-774336

Sebuah Serikat baru di dalam Gereja yang muncul kerana panggilan Roh untuk memenuhi suatu bentuk pelayanan baru di dalam Gereja. Ia diasaskan pada hari Pentekosta 1982 oleh Rev. Fr. Yohanes Indrakasuma, O. Carm, di Malang, Indonesia.

Tujuannya ialah untuk membentuk dan membimbing para anggotanya supaya penuh dengan Roh Kudus, memiliki cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan Yesus Kristus dan sesama serta pengalaman Allah yang mendalam melalui penyerahan diri secara total kepada-Nya.

Pola hidupnya adalah kontemplatif terbuka yang mengutamakan doa dan kontemplasi di samping melayani dalam bidang rohani seperti seminar, retret, rekoleksi, kaunseling, pendalaman iman, bimbingan doa, bimbingan dan pendalaman Kitab Suci. Kami juga menyediakan rumah retret sebagai pusat penyegaran rohani serta membantu dalam penyembuhan menyeluruh baik jasmani, batin mahupun rohani.

Sr. Veronica, P. Karmel,
Pertapaan Karmel Kaingaran,
P. O. Box 390,
89657 Tambunan, Sabah

Comments are closed.